O stronie

Na wstępie pragniemy wyjaśnić ideę powstania strony www.skarzyn.pl. Na mapie Polski możemy obecnie znaleźć  dziewięć wsi, które w swojej nazwie zawierają słowo Skarzyn. Wszystkie powstały na przestrzeni wieków dzięki różnym osobom o nazwisku Skarzyński. Często jednak byli to Ci Skarzyńscy, którzy urodzili się w Skarzynie obok Zambrowa. Skarzyn, o którym tutaj mowa powstał z nadania księcia Władysława Mazowieckiego w 1436r przez Jana Skarzyńskiego syna Sobiesława. Od tego momentu rodzili się tu Skarzyńscy, którzy wychodzili ze swojego rodzinnego gniazda i zamieszkiwali po całej Polsce, ale i poza jej granicami. Stąd wywodzą się Skarzyńscy, którzy zapisali się na kartach historii „złotą czcionką”. Teodor Żychliński tak pisał o Skarzyńskich w swojej Złotej księdze szlachty polskiej:

„Starożytna to rodzina mazowiecka, dziś po wszystkich niemal dzielnicach dawnej Rzeczypospolitej rozrodzona, z wielu znacznemi domami spokrewniona i powszechnego używająca poważania.”

Dziś niestety ta piękna karta historii Skarzyńskich ulega zapomnieniu co autorzy niniejszej strony www.skarzyn.pl będą starali się ocalić.

 

Autorzy strony wywodzą się ze Skarzyna Starego obok Zambrowa, ale badanie losów Skarzyńskich byłoby niekompletne, gdyby ich zainteresowanie dotyczyło tylko rodzinnego gniazda. Zachęcamy wszystkich, którzy badają lub mają informacje o Skarzyńskich do kontaktu z nami i dalszego rozwoju tej strony.

Script logo